INRIKES. Det svenska företaget Tema Klasskort AB kommer med start i höst att censurera de kläder eleverna har på sig vid skolfotograferingen om de inte är politiskt korrekta.

Inför höstens skolfotograferingar har företaget som sköter dessa, Tema Klasskort AB, gått ut med att de nu kommer börja censurera elevernas kläder de bär vid fotograferingstillfället om de inte är politiskt korrekta.

Tema Klasskort AB förbjuder nu elever från att klä sig i kläder med så kallade främlingsfientliga symboler. Inte heller kommer det vara tillåtet med kläder som på något sätt uttrycker ett förtryck eller är förnedrande mot sexualitet, religion, handikapp, genus och etnicitet. Särskilt kommer ”nazistiska” symboler att förbjudas. Dock säger företaget inget om kommunistiska symboler eller annat som är mer accepterat utav samhället.

Om inte eleverna följer de regler som företaget gått ut med förbehåller sig Tema Klasskort AB rätten att censurera delar av bilderna. De anser sig även ha rätt att helt sonika ta bort bilder om det inte går att censurera dem.

Källa:
Företag censurerar politiskt inkorrekta klassfoton


  • Publicerad:
    2016-08-17 22:20