TRANSPARENCY INTERNATIONAL Medan andra nordiska länders korruptionsindex enligt TI i år förbättras, så ligger Sverige kvar på samma nivå, och förblir därmed näst sist på Nordenlistan.

När det kommer till korruption har Sverige enligt Transparency International (TI) en historia av att ligga bra till internationellt, men däremot dåligt inom Norden.

Organisationen TI, som gör anspråk på att kunna mäta olika länders ”upplevda korruption” har sina rötter i Världsbanken.

Enligt TI:s idag tisdag publicerade årets upplaga av Corruption Perceptions Index (CPI) förblir Sverige på samma korruptionsnivå som förra året, medan andra nordiska länder under det senaste året har lyckats minska sin korruption.

Ju lägre index ett land har inom CPI, desto högre är enligt TI den upplevda korruptionen i landet.

Ordföranden Ulrik Åshuvud säger i ett uttalande att den svenska regeringen ”behöver förbättra sitt arbete mot korruption”.

CPI: Danmark och Finland minst korrupta i Norden

Danmark ligger som tidigare tillsammans med Finland bäst till i Norden och i världen – båda länderna har 88 poäng.

Sverige och Norge har båda 85 poäng, men medan Sverige ligger kvar på samma nivå som förra året så har Norge ökat, det vill säga den upplevda korruptionen har minskat där.

Island återfinns med sina 74 poäng liksom tidigare en bit längre ned på listan.

— Att Sverige står still i korruptionsindexet medan andra nordiska länder förbättrar sig är ett tydligt tecken på att regeringen, i bred samverkan mellan offentlig och privat sektor, behöver förbättra sitt arbete mot korruption, kommenterar Åshuvud, och fortsätter:

— Vi föreslog redan under 2021 nio konkreta åtgärder, samtidigt som Europarådets organ för övervakning av korruption (Greco) kritiserade Sverige för att inte ha genomfört flera av rekommendationerna inom offentlig sektor.

Den svenska regeringen aviserade nyligen ”en bred översyn av förekomsten av otillåten påverkan och korruption gentemot myndigheter, förvaltningar och i det privata” – en åtgärd som Åshuvud välkomnar.

Transparency International Sverige varnar i sin rapport för den påtagliga risken att ”särskilda pandemilagar” orsakar ”korruption och bristande insyn”.

Bakgrund: Korruptionsindex

TI:s korruptionsindex CPI tillhandahåller ett mått på upplevd korruption i 180 länders offentliga sektor.

Indexet bygger på en sammanställning av 13 källor med data från institutioner som analyserar samhällsstyrning, affärsklimat och så kallade landrisker.

Länderna betygsätts enligt en skala från 0 till 100, där ingen kan få full poäng.

Systemet har tillämpats i ett decennium och det har visat sig att högstanivån blir allt lägre.

2012 hade tre länder 90 poäng medan inget land i år erhåller mer än 88 poäng.

Under samma decennium har 154 länder antingen gått ned i poäng eller stått stilla.