”Sverige är ett jävla skitland!” skränade ett våldsamt invandrargäng innan de gick till angrepp mot tre svenska ungdomar i Eskilstuna centrum den 26 februari. Det var upprinnelsen till Eskilstunas mest omfattande raskravaller till dagens datum, när ett tjugotal svenska ungdomar höll stånd mot en aggressiv invandrarpöbel bestående av omkring 200 främlingar.

Tre svenska ungdomar besökte en bankomat i Eskilstuna centrum under kvällen den 26 februari, varvid de passerade ett tjugotal invandrarungdomar med arga uppsyner. ”Sverige är ett jävla skitland!” och ”rassesvin!” skränade de för att försöka provocera fram ett slagsmål med svenskarna. Dessa som befann sig i numerärt underläge ignorerade inledningsvis glåp och smädesorden, men när fem av invandrarna övergick till fysiskt angrepp mot en av svenskarna så undsatte de övriga sin kamrat och undanröjde hotet temporärt, samtidigt som de sakta retirerade rygg-mot-rygg tillbaka till sina övriga kamrater som väntade på en restaurang i närheten.
Strax efter att de återförenats med sina kamrater så angriper en förstärkt invandrarpöbel, som nu består av över 50 invandrare, det tjugotal svenska ungdomarna utanför restaurangen. Svenskarna värjer sig med alla tillgängliga medel och retirerar långsamt bakåt för att nå bättre försvarbara ställningar. En polispatrull anländer till platsen som temporärt håller tillbaka pöbeln, men efter ett par minuter har den växt till åtminstone den dubbla storleken och angriper återigen svenskarna med förnyad styrka samtidigt som de slänger allehanda flaskor och stenar medan de tränger framåt.
Härvid utbryter ett allmänt tumult och striden böljar fram och tillbaka utmed gatorna. Flaskor och stenar haglar ned i båda riktningarna och många främlingar slås ned och blir liggande kvar på marken. Flera polispatruller anländer återigen till platsen för att endast kunna konstatera att de inte klarade av att kontrollera situationen. Samtidigt så lät invandrarpöbeln flask- och stenregnet hagla ned även över dessa så att de tvingades retirera.
Stärkta över sin numera mycket stora numerära överlägsenhet, tio mot en, så försökte invandrarpöbeln storma svenskarna som dock inte tog till harvärjan utan ställde upp på led beredda att försvara sig intill siste man om det skulle visa sig behövas. Överraskade över att möta så hårdnackat motstånd från svenska ungdomar så kom stormningen av sig och övergick istället till lam projektilkastning.
En förstärkt polisinsats utfördes och av ren bekvämlighet (eller politiskt korrekta direktiv?) så greps offren, de svenska ungdomarna, istället för antagonisterna i invandrarpöbeln. Ett tiotal främlingar tvingades uppsöka sjukhusvård emedan endast en av svenskarna hade ådragit sig skärsår i ett finger efter en direktträff av en kastad flaska.
”De enda vapen vi förfogade över var någon nyckelkedja samt de flaskor som vi returnerade till invandrarpöbeln. Trots detta så kontrollerade vi situationen tack vare vår starka sammanhållning, vi kämpade för gruppen medan de slogs som individer.” berättar en av de svenska ungdomar som deltog i vad som skulle kunna betecknas som Eskilstunas största raskravaller till dagens datum.
Och liksom när våra förfäder gick segrande ur strider i numerära underlägen så bevisade de svenska ungdomarna att det fortfarande finns svenskar som står fast och inte låter sig underkuvas än idag.


  • Publicerad:
    2000-06-05 00:00