KORRUPTION Transparency Internationals mätningar av korruption har länge gett länder som Sverige fördel. Men i organisationens senaste mätning är det tydligt att man anser att korruptionen i landet ökar.

Transparency Internationals mätningar av korruptionsgraden i länder anses av globalister vara de mest tillförlitliga eftersom de alltid kommer fram till att västliga liberaldemokratier har låg korruption medan icke-liberala länder har hög.

Sverige har traditionellt legat i topp som en av världens minst korrupta länder, trots att korruption regelbundet rapporteras. Men i den senaste mätningen visar korruptionsindex att korruptionen i Sverige ökar.

Korruptionsindex innebär att höga poäng visar på låg grad av korruption och i den senaste mätningen tappar Sverige två poäng och landar på 83 – den sämsta siffran på elva år. Danmark anses vara det minst korrupta landet i världen med 90 poäng, följt av Finland på andra plats med 87 poäng. Norge hamnar på fjärde plats med 84 poäng, vilket innebär att Sverige är det mest korrupta landet i Norden förutom Island som bara har 74 poäng.

Trenden är dock tydlig för Sveriges korruptionsindex och sedan 2012 – när Sverige fick 89 poäng – har antalet poäng för landet sett en tydlig minskning, vilket tyder på ökad korruption.

Sveriges korruptionsutveckling från 2012 till 2022.

Trots att Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj nyligen proklamerade att han ”utrotat” all korruption i landet får Ukraina endast 33 poäng och hamnar på plats 116 av 180 länder som finns med i mätningen. Det mest korrupta landet i Europa är dock enligt Transparency International fortsatt Ryssland som hamnar på plats 137 med 28 poäng.