MASSINVANDRING. I september kommer USA att anordna ett ”flyktingtoppmöte” i New York. Sverige kommer att vara medarrangör till mötet och det menar Stefan Löfven är ett ”erkännande av den svenska migrationspolitiken”.

Under ett toppmöte i början av maj planerade Löfven och Obama ännu ett toppmöte.

Under ett toppmöte i början av maj planerade Löfven och Obama ännu ett toppmöte som Sverige nu ska få ”medarrangera”.

I samband med att FN:s generalförsamling håller sin 71:a generaldebatt i september har USA:s president Barack Obama bjudit in till ett ”toppmöte” för att diskutera den ”globala flyktingkrisen”. Mötet, som kommer att hållas i New York, kommer att ha medarrangörer och en av dessa är Sverige med statsminister Stefan Löfven i spetsen.

— Ja det är ju USA som är huvudarrangör här, men vill ha medarrangörer och då är alltså Sverige ett av några länder här i världen som USA vill ha som medarrangör och det är ju ett erkännande av den svenska migrationspolitiken, förklarar statsministern.

Löfven träffade Obama senast i början av maj när den amerikanske presidenten bjöd in de nordiska ledarna till Vita Huset och han bekräftar också att han vid det mötet bett Obama om att låta Sverige ha en ”aktiv roll” i det kommande ”toppmötet”.

På fråga om vad exakt mötet ska handla om och vad man tror sig ska komma fram till förklarar Löfven:

— Mötet ska ju handla om att vi har den största flyktingkrisen här sen andra världskriget och det är ett globalt ansvar både att se till att vi kan förhindra så långt det är möjligt att människor tvingas fly, det är frågan om att hjälpa människor på plats, utveckla och se till att länder får den utveckling som behövs för att människor inte behöver fly. Men när väl man behöver fly att det också sker på ett värdigt sätt och att framförallt att alla länder har ett ansvar i att hantera den här situationen. Det går inte att lägga ett ansvar på bara några länder.

Ett 40-tal länder är inbjudna till ”toppmötet” och bland medarrangörer finns förutom Sverige även Tyskland, Kanada, Etiopien, Jordanien, Mexiko och FN:s generalsekreterare.

Källor:
Sverige medarrangör till flyktingtoppmöte med Barack Obama
Löfven arrangerar flyktingmöte tillsammans med Obama


  • Publicerad:
    2016-06-04 15:30