KOMMENTAR. Våldtäkter är ett stort problem i Sverige. Trots det ges det lite plats i svenska medier. Våldtas en nordisk kvinna utomlands blir det däremot stora rubriker.

Untitled

Allt sedan mångkulturen och massinvandringen tog fart på allvar i vårt land har man år efter år tvingats bevittna en stadig ökning av våldtäkter. Döendemedierna söker febrilt täcka över dessa fasansfulla skamfläckar i vårt samhälle. Inte sällan använder man sig av det uttjatade mantrat om att de flesta våldtäkter sker i hemmen och begås av någon offret känner.

Ett påstående som inte stämmer. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) skriver såhär på sin hemsida: ”I 58 procent av fallen var gärningspersonen helt okänd för den utsatte […] Det är vanligare att händelsen har inträffat på allmän plats (41 %) än i en bostad (30 %).”

Svenska kvinnor ses som legitima offer. Det är sanningen och jag skräder inte orden, våra ”folkvalda” politiker tillåter detta fortgå och söker med alla medel frånta svensken rätten till försvar. För om vi inte får veta vad vi ska skydda oss emot eller att det ens finns någon anledning att göra det, kommer övergreppen att öka. Det är inget annat än ett oförlåtligt svek gentemot den svenska befolkningen.

Under nyårsnatten rapporterades det inte mindre än nio stycken våldtäkter i Göteborg. Var och varannan vecka sker det gruppvåldtäkter i Sverige och det är sällan det genererar i demonstrationer eller dylikt. Jag tror helt enkelt att svensken inte inser vidden av detta så länge inte medierna väljer att rapportera om det och på så vis upplysa om hur läget ser ut.

Med detta i bakhuvudet reagerar jag med häpnad då jag i samma ”politiskt korrekta” tidningar läser en stor EXTRA-rubrik med fetstilta bokstäver om hur en svensk kvinna anmält en våldtäkt i Thailand. Eller när man väl synligt på löpet beskriver hur en dansk kvinna våldtagits i Indien. På något underligt vis spelar tydligen de nordiska kvinnornas etnicitet/nationalitet roll helt plötsligt. Så länge de grova sexuella övergreppen begås utanför nordens gränser är det brott vi tillåts förfasas över.

På samma sätt skrivs det kring gruppvåldtäkterna som skakat Indien det senaste halvåret. Samtidigt som det som sker här mer eller mindre tystas ned. Är du en svensk kvinna som gruppvåldtas av ett gäng främlingar här hemma i Sverige spelar av allt att döma inte etnicitet någon som helst roll. Jag har svårt att tänka mig att samma interna regel skulle gälla om invandrarkvinnor vecka ut och vecka in råkade gruppvåldtas av gäng bestående av enbart svenskar.

Enligt BRÅ kommer var fjärde kvinna att våldtas en gång eller flera under sin livstid. Det är skrämmande siffror som är svåra att smälta. I teorin innebär detta att vi alla känner någon eller några som kommer att få utstå en våldtäkt/gruppvåldtäkt. Våldtäkterna har återigen blivit en krigsmetod. Ett sätt att kuva och söndra. Den här gången understöds övergreppen indirekt av alla de som vägrar inse fakta. Vi måste få fler att vakna upp och förstå att det måste bli ett stopp på eländet innan det är försent!


  • Publicerad:
    2014-01-20 21:25