INRIKES. Nu får Sverige 36 000 nya hektar naturreservat i nordvästra Jämtland.

Sveriges regering valde att inte ta upp överklagandet för behandling om att det låta 36 000 hektar mark Jämtland bli till ett naturreservat. Därmed vinner Länsstyrelsens beslut om att utlysa området som ett naturreservat laga kraft.

Att man från Länsstyrelsens sida valde att utlysa området som ett naturreservat beror på att det under senare år begåtts stölder, äggplundring och andra artskyddsbrott i området. När området nu blir ett naturreservat får Länsstyrelsen fler befogenheter till sitt förfogande för att skydda området. Man kan exempelvis stänga av, för allmänheten, delar av området under häckningstid och så vidare. Polisen och rättsväsendet får även de fler juridiska redskap till sitt förfogande i fall då någon begår ”naturbrott” i området.

Området som nu blir ett naturreservat har en mycket livskraftig fjällflora och fauna. I området trivs såväl björn som järv och fåglar som ljungpipare, ringtrast, blåhake, videsparv, lappmes och snösparv. Det nya naturreservatet är också hem till Skandinaviens starkaste fjällrävspopulation.

Det nya naturreservatet kommer att få namnet Skåarnja och ligger i Stekenjokk i nordvästra Jämtland.

Fakta: Naturreservat i Sverige

Antal naturreservat i Sverige: Cirka 4 500.
Vanligast naturreservat sett till area: Cirka 75 procent av Sveriges naturreservats mark finns i Fjällen.
Flest naturreservat: Mer än 85 procent av all landyta i Sverige som klassas som naturreservatet finns i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
Vanligaste naturreservat som ej är fjäll och fjällskog: Hav 37 procent, sjöar och vattendrag 13 procent, blandskog 11 procent, tallskog 9 procent, myr 8 procent och granskog 6 procent.
Sverige och naturreservat: Den sammanlagda ytan naturreservat i Sverige utgör 9 procent av Sveriges totala yta, vilket ligger under världssnittet.

Källor:
Artrik fjällnatur skyddas i Stekenjokk
Över 36 000 hektar fjällnatur vid Stekenjokk skyddas
Artrik fjällnatur skyddas i Stekenjokk
Skåarnja
Wikipedia, Naturreservat i Sverige


  • Publicerad:
    2017-11-02 21:00