SVERIGE. Brottsförebyggande rådets årsrapport visar på ett allt otryggare Sverige. Var tredje kvinna uppger att det är rädda för att gå ut.

Varje år sedan 2006 genomför Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en undersökning av tryggheten i landet. En enkät går ut till 20 000 personer i åldrarna 16-79 år och i år har ungefär 79 procent svarat på frågorna. Siffrorna visar på ett dystert Sverige. Otryggheten bland kvinnor ligger på totalt 31 procent och på 9 procent för män. Det innebär att var tredje kvinna i Sverige idag känner sig otrygg. Bland kvinnor över 75 år uppger 40 procent att de känner sig otrygga eller är rädda för att gå ut. Men även bland tonåringar och unga kvinnor är siffran hög. Det är främst otryggheten i det egna bostadsområdet som har ökat från föregående år visar BRÅ:s undersökning. 12 procent av kvinnorna uppger att de undviker att gå ut själva i det egna bostadsområdet.

Allt fler kvinnor uppger även att de har blivit utsatta för sexualbrott. Totalt säger tre procent av kvinnorna att de har blivit utsatta vilket är mer än en fördubbling under de senaste tre åren. Kvinnor i åldrarna 9-24 år är enligt undersökningen mest utsatta. Där uppger nio procent att de har blivit utsatta för sexualbrott. Av undersökningen framgår det dock inte vad för typ av sexualbrott det rör sig om men utredarna misstänker att 29 procent kan handla om sexuellt tvång, våldtäktsförsök samt fullbordade våldtäkter

Källa:
Brå: Kvinnors otrygghet alarmerande


  • Publicerad:
    2017-01-10 22:00