SVERIGE. På torsdag väntas Sveriges regering skriva på ett avtal som gör det möjligt för Nato att sända snabbinsatsstyrkor till Sverige. Avtalet innebär att Sverige blir ett värdland för Nato, vilket bland annat även möjliggör för fler Nato-övningar i landet.

nato sverige

Sverige står nu i begrepp att skriva på ett avtal med militäralliansen Nato. Förhandlingarna inleddes i höstas och ett beslut från regeringen väntas imorgon. Avtalet gäller ett tätare samarbete med Nato inom alliansens projekt Partnerskap för fred, PfF, som Sverige ingår i. Som partnerland kan man välja att bli ett så kallat värdland.

Skriver regeringen på för att bli ett värdland för Nato kommer detta innebära att det blir lättare för Nato att både öva i Sverige samt sända in sin snabbinsatsstyrka ”om behov uppstår”. För värdlandet innebär det att man ger Nato tillstånd för transporter till avsedda knutpunkter, hamnar eller flygfält. För Sveriges del innebär även ett sådant avtal en skyldighet att förse Nato-trupperna med mat, ammunition och annan logistik när de opererar på svensk mark.

Anledningen till att Försvarsmakten i höstas begärde att få teckna ett värdlandsavtal med Nato är för att man sedan 2013 beslutat att Sverige ska öva tillsammans med Nato. Sedan i år har Sverige även haft ett förband anmält till Natos snabbinsatsstyrka, NRF, reservstyrka.

Enligt försvarsminister Karin Enström innebär detta värdlandsavtal dock inte att Nato helt fritt kommer att kunna röra sig på svenskt territorium och landsätta trupper som de själva vill.

— Allt i detta avtal bygger på att det är verksamhet som Nato gör på inbjudan av Sverige, fortsätter hon.

Folkligt motstånd mot Nato
2010 hade Nato en övning som i slutskedet ägde rum i Sverige vid riksgränsen. Övningen väkte starkt motstånd hos bland annat organisationen Kvinnor för fred. Senast 2013 deltog Sverige i en övning med Nato som ägde rum i Östersjöområdet. Övningen hette Steadfast Jazz och tillsammans med Finland agerade Sverige fiender till Nato under övningen.

Samtidigt som Sverige alltmer närmar sig Nato svarade 50 procent av de tillfrågade i en Sifo-undersökning tidigare i år att de inte anser att Sverige bör gå med i Nato. Bara 31 procent av de tillfrågade ville gå med i Nato.

Nato rustar för krig?
Nästa vecka kommer Nato hålla ett toppmöte om att stärka försvaret i Europa, detta till följd av Ukrainakrisen. Vid mötet kommer Nato förmodligen att besluta om högre försvarsberedskap för att bättre kunna försvara sina intressen i Polen och de baltiska länderna. Carl Bildt, försvarsminister Enström och överbefälhavare Sverker Göranson är de som brukar företräda Sverige vid de särskilda möten för Natos partnerländer som Sverige får delta på.

Tidigare den här månaden meddelade också Nato-medlemslandet USA att de nu byter ut sin militära utrustning i Norge mot tyngre och modernare pansarfordon.

Källor:
Natostyrka kan få agera i Sverige
Militärövning möter motstånd
Nato inleder militärövning i Östersjöområdet


  • Publicerad:
    2014-08-27 15:42