NATOMEDLEMSKAP Ännu en gång varnar nu Rysslands utrikesdepartement Sverige och Finland för det medlemskap, som politiker i Norden hävdar skulle hålla länderna utanför en konflikt med Ryssland.

— Vi har utfärdat våra varningar, både offentligt och genom bilaterala kanaler. De vet om detta, så det är ingenting att överraskas av. De har blivit informerade om vart det skulle leda, sade utrikesdepartementets talesperson Maria Zakharova i den ryska statskontrollerade tv-kanalen Russia-24 på onsdagen. Den för många svenskar på grund av censur otillgängliga statliga nyhetsbyrån Tass återger uttalandet.

Exakt vilka konsekvenser som ett framtida NATO-medlemskap skulle kunna få för de båda länderna specificeras inte i Zacharovas kommentar.

Opinionsläget i Sverige och Finland

I Sverige hänvisar förespråkare för ett Natomedlemskap till en ny mätning från Aftonbladet/Demoskop, enligt vilken 57 procent av Sveriges befolkning vill gå med i Nato. I den mån siffran stämmer, är detta en ökning med sex procent på en månad.

Undersökningen grundar sig på 1 177 intervjuer genomförda på internet mellan 14 och 19 april 2022. Målgruppen är ”svenskar 16 år och äldre”.

Följande resultat redovisas:

Ja: 57 %, Nej: 27%, Tveksam/vet ej: 22%.

— Den uppåtgående trenden fortsätter. En så hög siffra som 57 är något sensationellt, kommenterar chefen för Demoskop Karin Nelsson enligt Norsk Telegrambyrå (NTB).

I Finland uppges en säkerhetspolitisk rapport, som presenterades under påskveckan, nu ligga till grund för ett stundande beslut rörande Nato-medlemskap inom en snar framtid. Finlands regering tar i detta läge inte öppet ställning i frågan om medlemskap. Den rapport som man nu studerar innehåller flertalet punkter om hur ett potentiellt medlemskap skulle gynna landet.

Sedan inledandet av Rysslands operation Ukraina har enligt NTB stödet i Finland för ett Natomedlemskap ökat kraftigt. De båda länderna förväntas enligt nyhetsbyrån besluta sig ”i god tid” före Nato-toppmötet i Madrid i slutet av juni.