SVERIGE. EU har riktat skarp kritik mot svenska arbetsgivare och menar att de utnyttjar svenska arbetare genom tillfälliga anställningar. EU kräver att alla medlemsländer har ett skydd mot missbruk av tillfälliga anställningar och kräver nu att Sverige ändrar reglerna.

Sverige har sedan 2007 ändrade regler kring anställningsavtal. De nya reglerna om ”allmän visstid”, som den borgerliga Alliansen införde, innebär att arbetsgivaren kan ge korta och osäkra anställningar, vilket medför att chansen för en stabil ekonomi för arbetstagaren minskar. Att arbetsgivarna just vill använda sig av visstidsanställning anser facken beror på att arbetsgivarna vill kunna vara flexibla och bara anställa under ”arbetstoppar” då mer personal krävs.

Men nu riktar alltså EU skarp kritik mot svenska arbetsgivare som anses överutnyttja visstidsanställningarna och kräver en ändring av reglerna. Om Sverige inte ändrar reglerna kring anställningarna kan EU-kommissionen komma att dra Sverige inför EU-domstolen.

Sveriges nya regering har nu startat en utredning för att se över lagen om anställningsskydd (LAS). Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, säger:

— Man måste sätta upp någon slags begränsning.

Källa:
Otrygga jobb – nu ska regeringen se över lagen


  • Publicerad:
    2015-02-25 17:20