SVERIGE. Vid en framtida kris får var man klara sig själv när det kommer till livsmedelsförsörjningen, detta då Sverige i nuläget förlitar sig till största delen på import.

Dessa slutsatser drar Sven Lindgren, förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet i en insändare som publicerades på SVD igår.

Enligt Lindgren finns idag ingen statlig myndighet som har försörjningsansvar i händelse av en kris.

I sin insändare presenterar Sven Lindgren uppseendeväckande siffror som tydliggör vilken problematik Sverige står inför i händelse av en kris. Ett hushålls livsmedelslager beräknas räcka i snitt 3-12 dagar, medan matvarorna i butikerna i värsta fall skulle ta slut efter ett dygn. Redan efter maximalt 8 dagar skulle centrallagren stå tomma.

Med anledning av hur beroende Sverige är av import bortfaller så mycket som hälften av Sveriges livsmedel ifall landet skulle isoleras.

För att råda bot på den nuvarande sårbarheten vill Civilförsvarsförbundets förbundsordförande att självförsörjningsgraden tas i beaktande vid utformning av framtida mål för det svenska jordbruket.

Källa:
Ingen har samlat ansvar för livsmedelsförsörjningen vid kriser


  • Publicerad:
    2013-08-04 21:16