I en prognos som Migrationsverket lämnat till regeringen väntas 51-64 000 personer söka asyl i Sverige beroende på utvecklingen. De största grupperna blir somalier och syrier och det tryck som uppstår kommer att leda till akut bostadsbrist.

”Det är ett mycket ansträngt läge”, säger Tobias Billström (M)

Som det ser ut nu, kommer största delen asylsökande att vara somalier då det förväntas anlända runt 28 000 och att hela 75 procent av ärendena kommer att beviljas. Antalet asylsökande har sedan september varit i snitt 1250 personer i veckan. Det överstiger Migrationsverkets kapacitet med råge, med 500 och 700 asylärenden i veckan. Många av kommunerna kommer att få stora problem med bostad åt asylanterna. Migrationsverket behöver nya anläggningar och de som har fått asyl behöver bostad och arbete. Då flyttas lite av ansvaret över till Arbetsförmedlingen och kommunerna och kommer inte ligga till så stort tryck på Migrationsverket. 

Alla är välkomna?

Migrationsverket har en treprocentig anslagskredit för att kunna hantera variationerna. Möjlighet finns också till en tioprocentig kredit, men den måste beviljas av regeringen. För att klara av 54 000 asylansökningar nästa år vill Migrationsverket ha 158 miljoner kronor i utökade anslag. Och för att hantera osäkerheten i prognoserna vill verket att nuvarande anslagskredit på tre procent, för att redan i år höjas till fem procent för att slutligen utökas till tio procent 2013.

”Men jag tror det är viktigt att försöka förstå att de problem vi har med mottagningskapacitet kommer att vara bestående under lång tid framöver och kommer att vara svåra att komma till rätta med”, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson till TT

Danielsson, som är fd. SÄPO-chef, sade i ett pressmeddelande följande när han tillsattes som generaldirektör för Migrationsverket:

”Det handlar om att tolka och tillämpa regelverk som har stor — ibland helt avgörande — betydelse för enskilda individer. Mänskliga rättigheter och rättssäkerhet har samma centrala plats i min nya roll.”  

Frågan många nog ställer sig är nog hur han skall tolka detta om han också måste tänka på rättssäkerheten och mänskliga rättigheterna när upp till 64 000 främlingar knackar på Sveriges port och kräver rättigheter.

 


  • Publicerad:
    2012-10-30 16:44