MASSINVANDRING. Att regeringen anammat Paula Bielers (SD) krav på utökat mottagande av flyktingar enligt FN:s kvotsystem gör att endast USA och Kanada tar emot fler ”kvotflyktingar” än Sverige under 2018.

I fjol fick Sverigedemokraterna gehör för sitt krav, utarbetat av judinnan Paula Bieler, om att Sverige ska ta emot minst 4 000 kvotflyktingar per år. Migrationsverket skriver på sin hemsida att Sverige numera är det land i världen som är på tredje plats när det gäller antalet kvotflyktingar som tas emot per år. De två ”toppositionerna” upptas av USA och Kanada

Migrationsverket skriver att 5 000 ”kvotflyktingar” kommer tas emot under 2018. Nytt för i år är att fokus kommer att läggas mer på att ta emot svarta afrikaner så att de inte ska behöva drunkna när de försöker ta sig över Medelhavet:

Vidarebosättning blir nu också en allt viktigare insats för att förhindra att människor riskerar livet i sina försök att korsa Medelhavet för att nå Europa. En del av Sveriges uttagningar i Nordafrika kommer därför att ske längs den centrala Medelhavsrutten.

Migrationsverket skriver att ”de mest utsatta och sårbara flyktingarna som befinner sig utanför sitt hemland” nu kan ”komma till Sverige på ett ordnat sätt”. Trots att fred numera råder i Syrien så räknar Migrationsverket med att Syrien kommer vara ursprungsland för den största gruppen av ”kvotflyktingar” som Sverige tar emot.

Källa:
Sverige tredje största mottagarlandet av kvotflyktingar


  • Publicerad:
    2018-02-17 10:00