Många var det som röstade på Sverigedemokraterna med förhoppningen att de skulle sätta ner foten i frågan om främlingsinvasionen. Man hoppades att de skulle sopa bort politrukernas vanstyre när de fick chansen och verka för ett svenskt Sverige. Ack så de bedrog sig.

Efter att ha samtalat med människor som röstade på Sd och med andra som talat med personer som röstade på nämnda parti klarnar bilden av vad som skett. I media framställdes Sverigedemokraterna som ett mer eller mindre ”rasistiskt” parti vilka endast dolde den hårda och ”extrema” politiken. Det talades vitt och brett om ”nazistkopplingar” och extrem främlingsfientlighet. Anklagelser om antisemitism fanns också med, även om det var svårt att få dem att fästa med tanke på att bland annat Sverigedemokraternas Björn Söder uppenbarligen är pro-Israel till den grad att även den mest styvnackade Rabbi måste gilla honom litet i alla fall. Sverigedemokraterna gjorde sitt bästa för att gå i svaromål och förnekade både rasismen, nazismen och antisemitismen. Man försökte framhäva partiets representanter vilka har utländsk bakgrund och på alla sätt och vis påskina att det som varit har farit. Ja, man bytte till och med ut den nazianstrukna partisymbolen och ersatte den med en söt liten blomma istället.

Naturligtvis gick ingen på det utan de flesta av dem som röstade på partiet gjorde det med hoppet satt till den ”dolda agendan” som media försökte skrämmas med. Man ville ha fram ett parti som tog i med hårdhandskarna, ett parti som satte svenskarna främst och ett parti som på sikt kunde åstadkomma en politisk förändring som för en gångs skull skulle vara till gagn för svenskarna. Sverigedemokraterna kläddes av media i en ulvaskrud, men det visade sig (precis som vi varnat för) att de var får.

Ingen dold agenda
Det stora problemet med Sd:s ”dolda agenda” är att det inte finns någon! En gång i tiden fanns den, för 10-15 år sedan praktiserade Sd taktiken att framställa sig som ”mjukare” än vad de var – och även då var taktiken dålig. I dagens Sverigedemokrater finns ingen dold agenda så som media vill göra gällande, den sorgliga sanningen är att det Sverigedemokraterna säger sig stå för, säger sig vilja verka för, är sanningen. Detta måste folk förstå.

En kamrat i Göteborg förmedlade denna historia till mig. Under en tidningsförsäljning hade han kommit i samtal med en man som först trott att aktivisterna var från Sd och att tidningen de saluförde var Sd:s. Mannen hade sagt till kamraten något i stil med att ”vi är på samma sida, jag röstade på er”. Aktivisten förklarade då för mannen vilka vi var och med bestämdhet och eftertryck att vi INTE var Sverigedemokrater. Han berättade för aktivisten vad som motiverat honom att rösta på Sd och det visade sig att hans tankar var snarlika de som Motståndsrörelsen står för. Kamraten förklarade då för mannen att Sd inte hade någon dold agenda och att det snarare var Motståndsrörelsen som passade in på den politiska viljeriktning som media klistrat på Sd. ”Vi representerar den dolda agenda du trodde att du röstade på” meddelade aktivisten. Mannen insåg till sist hur det låg till, köpte en tidning för extremt överpris och tackade för pratstunden.

Säkerhetsventilen har öppnats
Att Sverigedemokraterna enkom var en säkerhetsventil igenom vilken systemet kunnat låta svenskarnas missnöje och uppvaknande patriotism pysa ut under kontrollerade former står utom allt tvivel. Sverigedemokraterna är fullkomligt ofarliga för systemet eftersom de på sin höjd vill reformera den nuvarande ordningen en aning och snarare påskynda etablerandet av det mångkulturella vansinnet.

Ett exempel på detta kan man läsa om på sdkuriren.se i en artikel från den 24 oktober. Där berättas det om hur Sverigedemokraterna skall ta ”strid mot islamiserade lovdagar”. Tidigare har Sd farit ut mot att muslimska kvinnor får bära slöja i skolan och liknande, nu skall man skriva motioner om lovdagar. Partiledare Jimmie Åkesson säger i ett pressmeddelande följande:
– Vi Sverigedemokrater menar att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom. En gemensam identitet och gemensamma traditioner är, enligt vår mening, avgörande för stabiliteten och sammanhållningen inom ett samhälle.

Här ser vi den stora brytpunkten mellan patriotism och förräderi. Sverigedemokraterna agerar för att integrera främlingarna i Sverige. Enligt Sverigedemokraterna är främlingarna välkomna så länge de anpassar sig till det svenska samhället. Problemet som Sd ser är inte främlingsinvasionen som sådan, utan snarare att främlingarna inte integreras.

Som patriot gläds man åt segregationen, åt att muslimer bär burkor och slöjor och vad helst de önskar. Vi gläds åt speciella lovdagar för främlingarna och vi tycker det är bra att de skapar etniska enklaver i städerna. Detta är nämligen en förutsättning för att vi skall kunna undvika den plan som finns, det mångrasiga och mångkulturella helvetet. Kort sagt, så länge främlingarna bibehåller sin identitet och sina seder så är de en tydligt åtskiljbar grupp som markant skiljer sig från svenskarna. Skulle Sd få som de vill, att man genom lagar bland annat förbjuder yttre attribut så blir resultatet på sikt en tvångsintegration med ödesdigra konsekvenser. Det ligger inte i den patriotiska kampens intresse att tvinga främlingarna som för närvarande uppehåller sig i vårt land, att anamma våra seder, vårt språk eller något som över huvud taget kan tagas för svenskt eller germanskt. Och den som verkar för detta är en förrädare, punkt slut.

Vidare kan vi, som spiken i kistan, konstatera att ett parti som röstar ja till att ta emot ”flyktingar” till en kommun där de fått kommunala mandat, av svenskar som är trötta på främlingarna, inte är annat än hycklande populister och nedriga lögnare. Sverigedemokraterna gjorde detta i Oskarshamn.

Konflikten som inte finns
Bland kvasinationella partier och organisationer i USA och Europa märks en tydlig tendens att man försöker skapa en känsla av att religion skulle ha något med patriotisk kamp att göra. Och det stora hotet är naturligtvis islam. Men ärligt, jag ser inte en enda muslim i styrelserna för de privata bankhusen som kontrollerar världsekonomin, inte ser jag dem bland de stora filmbolagen eller tevekanalerna. Jag ser inga muslimska majoritetsägare i vare sig svensk, europeisk eller amerikansk nyhets- eller annan media. Visst, Al Jazeera ägs och kontrolleras av muslimer, men en tevekanal kan de väl få äga i alla fall. Däremot finns det en annan rasreligiös grupp som har detta inflytande, i Europa och USA, ni vet vilka jag talar om… ja just det, de har till och med skaffat sig sådan makt att jag inte kan skriva ut det utan att riskera åtal.

Även i försöken att skapa en tanke hos de vita västerlänningarna att det finns en konflikt mellan Islam och den västerländska kristna civilisationen gör Sverigedemokraterna sitt. Jimmy Åkesson säger nämligen även i pressmeddelandet att:
– Den kristna traditionen är en omistlig del av den svenska kulturen och identiteten och den som har för avsikt att bo här permanent får helt enkelt acceptera det. Att varje etnisk och religiös grupp skall ha sina egna lovdagar faller på sin egen orimlighet och jag ser ingen anledning till att just muslimerna skall särbehandlas.

”Kristen tradition” har inte ett dyft med patriotisk kamp att göra. De germanska folken fanns, levde och stred långt innan Vite Krist gjorde sitt intåg. Det vi står inför och det som de olika människoraserna alltid varit en del av är rasernas krig för överlevnad. I erkännandet av detta måste vi därför även först och främst identifiera den främsta fienden, den fiende som har makten och medlen att förändra och förvirra vårt folk; att försvaga och förringa vår själ; att blanda ut och förinta vårt blod – detta är den primära fienden.

Det finns idag ingen konflikt mellan islam och västerlandet. Konflikten står mellan ”islam” och Israel med allierade. Det västerlandet har att värna sig emot är den sionistiska strävan och i detta sammanfaller kampen med ”islams”. Däremot, alla främlingar som träder på vår fosterjord, oavsett religion, är inte önskvärda här och de skall bort så fort vi får den politiska makten.

Sverigedemokraterna kämpar inte den patriotiska kampen för Sverige och folket. De agerar som sina demokratiska förebilder. De är inga ulvar utan får, vilka följer samma herde som de övriga godkända partierna. Svenska motståndsrörelsen är däremot, och detta kan jag lova, ulvar, vargar och varulvar. Det vi säger är det vi menar och vi kommer att försvara och skydda vår flock, vår Ras, med alla till buds stående medel. Var så säkra!


  • Publicerad:
    2006-11-17 00:00