POLITIK. Enligt Sverigedemokraternas vikarierande partiledare Mattias Karlsson planerar partiet att anmäla Decemberöverenskommelsen till Konstitutionsutskottet, detta eftersom överenskommelsen enligt konstitutionen kan vara problematisk.

Mattias_Karlsson2

Under en intervju med tidningen Samtiden menar Mattias Karlsson att man efter att misstroendeomröstningen gick i stöpet nu kan komma att anmäla den så kallade Decemberöverenskommelsen, där Miljöpartiet och Socialdemokraterna gick ihop med det blåa blocket för att bilda en minioritetsregering, till Konstitutionsutskottet.

— Vi funderar på att ta ett steg till efter att misstroendeomröstningen föll idag och anmäla Decemberöverenskommelsen till Konstitutionsutskottet. Beslut tas nu på torsdag, säger Mattias Karlsson under intervjun.

— När den rödgröna budgeten föll i december fanns enligt Regeringsformen tre alternativ; utlysa extraval, avgå eller återkomma med ny budget. Men man fann ett fjärde sätt där Stefan Löfvén gjorde upp med Alliansen på ett för konstitutionen problematiskt sätt. Det vill vi gärna pröva, fortsätter han.

Sverigedemokraterna är inte de enda som ifrågasatt Decemberöverenskommelsen ur ett konstitutionellt perspektiv, även juridikprofessor Joakim Nergelius har uppgett att det skulle vara positivt att granska överenskommelsen och dess stöd i grundlagen.

Mattias Karlsson uppger vidare i intervjun att man inte kommer att släppa fokus från frågan utan angripa den, eftersom det svenska folket inte har fått vara med och bestämma.

— Vi kommer inte sluta tala om denna extrema och för svensk politik helt unika uppgörelse som det svenska folket inte fått ta ställning till. Förutom den moraliska kritiken mot Decemberöverenskommelsen för dess brist på respekt för demokratin finns alltså en möjlighet att pröva den konstitutionella grunden. Vi återkommer som sagt på torsdag om besked angående anmälan till Konstitutionsutskottet.

Karlsson menar även att Sverigedemokraterna har en bra relation med den så kallade Alliansen på individnivå och att ett framtida samarbete med andra partier kan bli verklighet.

— Alliansen har inga direkta förhandlingar med oss men det finns informella upparbetade kontakter i riksdagsutskotten och mellan enskilda borgerliga ledamöter. Vi har bra relationer med vissa ledamöter även om den nuvarande ledningen för Alliansen inte vill förhandla med oss. Det kan ju ändras om deras partiledningar byts ut, tillägger han.

Källa:
SD kan ta DÖ till KU


  • Publicerad:
    2015-01-20 19:30