Att Sverigedemokraterna övergett tanken på att rädda Sverige genom stoppad invandring, och istället förespråkar en begränsad sådan, är ett sedan länge känt faktum. Det nya, ”socialkonservativa” Sverigedemokraterna, har också under flera år ”rensat ut” radikala krafter från partiet. Detta arbete har intensifierats på senare tid då man infört nolltolerans mot oacceptabla uttalanden där Jimmie Åkesson i samband med detta uttalade att det ”finns inget utrymme för extremister, rasister eller rättshaverister” i Sverigedemokraterna.

Nu ska Sverigedemokraterna bli ännu mjukare. En nu utgiven kommunikationsplan ska få partifolket att bli mjukare och bättre på att ”förpacka politiken”. Bland annat ska man tänka på att inte bemöta det mångkulturella vansinnet med något som kan uppfattas som ilska då det enligt kommunikationsplanen för tankarna till en person som saknar utbildning. Man ska heller inte länka till kontroversiella politiska aktörer eller själv uttala sig på ett sätt som kan uppfattas som kontroversiellt. Exempelvis hamnade partisekreteraren Björn Söder i blåsväder efter att det på Facebook uppfattats som att han ifrågasatte Loreens svenskhet efter schlager-EM. Nordfront har gått igenom Sverigedemokraternas kommunikationsplan 2014 och publicerar här delar av den:

”Vi vet vad vi inte ska kommunicera, både avseende begrepp och värden. Vi vet att ilska och negativa ord aldrig skapar sympatier eller välvillighet. Vi vet att man sällan når fram med ett budskap om man använder begrepp som mottagaren finner främmande eller till och med stötande.”

”Vi Sverigedemokrater är förtroendeingivande och ansvarsfulla och vårt engagemang är byggt på omtanke, gemenskap och kärlek. Vi står för trygghet, rättvisa och likabehandling i samhället och vi tror på oss själva och vårt land och vi ser positivt på framtiden.”

”Vi själva vet att vi inte är arga, åtminstone inte argare än några andra politiker. Vi vet att vi inte drivs av hat, utan av kärlek. Vi måste vara beredda att ta på oss en del av ansvaret för att vi uppfattas som arga för att kunna kommunicera på ett sätt som gör att utomstående uppfattar oss som de helt vanliga människor som vi är.”

”Vi kan beklaga att vi måste hantera ovidkommande förutfattade meningar, men i slutändan är det bara vi som kan vända det till vår fördel. Ett viktigt steg för att komma förbi fördomar och misstänksamhet är att motbevisa eventuella vrångbilder av Sverigedemokraterna. Vi är inte obildade och arga människor som drivs av hat och aggressioner och vi bör akta oss från att bekräfta dylika vanföreställningar.”

”Det är ytterst sällan vi har något att tjäna på att sammanblandas med andra kontroversiella politiska aktörer, vare sig det handlar om en blogg, tidning eller en organisation.”

Sverigedemokraterna identifierar i kommunikationsplanen tre målgrupper: Värdekonservativa arbetare, förstagångsväljare och kvinnor. Om kvinnor skriver Sverigedemokraterna:

”Gruppen kvinnor är naturligtvis alldeles för bred för att vi ska kunna göra några djupare analyser kring politiska preferenser för hela gruppen, men i de analyser som gjorts framkommer att vi, förutom att mer detaljerat kartlägga gruppen och fokusera på vissa undergrupper, har mycket att vinna på en ökad politisk bredd, ett lugnt och städat intryck samt en mindre konfrontativ och mer resonerande framtoning.”

Läs kommunikationsplanen i sin helhet här.


  • Publicerad:
    2012-10-27 23:56