POLITIK. Sverigedemokraternas partisekreterare har i ett flertal motioner till riksdagen försökt förbjuda bland annat slöja och halal-slakt.

jomshof

Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof har tidigare argumenterat för att man ska förbjuda tiggeri, icke-medicinsk omskärelse och religiösa friskolor. Nu har han lagt nya motioner där han vill förbjuda flera muslimska företeelser.

Tillsammans med partikamraterna Robert Stenkvist och Carina Herrstedt menar Jomshof att man ska förbjuda böneutrop i Sverige.

”Ofta har böneutrop från moskéer jämförts med kristna klockringningar som ett motiv att tillåta utrop från moskéer i religionsfrihetens namn. Skillnaden är dock avsevärd då de kristna klockringningarna är en del av vårt kulturella och historiska arv”, skriver de i en motion till riksdagen.

Vidare har Jomshof skrivit en motion om att förbjuda bärandet av heltäckande slöja. Något han uppger är en del i att värna ett demokratiskt samhälle.

”Det är av största vikt att vi försvarar våra demokratiska, kulturella och sekulära värderingar mot alla försök att bekämpa dessa. Ett led i detta är att vi förbjuder den heltäckande och kvinnoförtryckande slöjan på alla offentliga platser”, skriver han.

I en sista motion argumenterar Jomshof för att förbjuda ritualslakt då det innebär onödigt lidande för djuret.

”Dels måste Sverige inta en stark hållning gentemot EU där man arbetar för generella förbud för denna brutala form av slakt inom hela unionen, dels måste Sverige aktivt söka undantag i EU så att Sverige kan förbjuda import av kött som slaktats med metoder som avviker från intentionerna i svensk djurskyddslagstiftning”, menar Jomshof.

Sverigedemokraterna har under en längre tid utvecklats till ett parti som säger sig slå vakt om svensk kultur och ett västerländskt levnadssätt och därför angriper man ofta främmande religioner, i synnerhet islam. Partiet har dock valt att helt utelämna diskussionen om ras och har vid upprepade tillfällen valt att utesluta medlemmar som man upplevt som för radikala då de vägt in den rasliga aspekten i den negativa samhällsutvecklingen.

Källa:
SD-toppens plan: Flera nya förbud


  • Publicerad:
    2016-10-03 21:35