POLITIK  Är ni Sverigedemokratiska väljare redo att gå den väg som partiet vill när det kommer till integration och assimilation?

Ett samhälle bestående av befolkningsgrupper som kan vara integrerade men ändå bevarar vissa sedvänjor och kulturell särart kallas mångkulturellt. Invandrade etniska grupper som inte assimilerats efter ett stort antal generationer har i vissa länder fått status som minoritetsfolk, med krav på viss autonomi, egna skolor, och så vidare.

Saxat från Wikipedia om assimilation och integration.

Vi känner alla av ilskan när vi ser journalister, politiker och rika företagsledare stå och prata sig varma för invandringen. I princip samtliga fall ser vi också att dessa människor inte lever som de lär. De lever själva i områden fulla med rasligt vita människor, det är inte ovanligt att området är i princip helvitt. I år sa ministern Märta Stenevik att vita måste stå över chefsjobb så att invandrarkvinnor kan släppas fram i hierarkin. När jag hörde hennes uttalande så tänkte jag bara på varför hon själv inte gör slag i saken och avgår för att släppa fram en invandrarkvinna. Inte kan det vara så att Stenevik är så unik att det inte finns en enda invandrarkvinna som kan ersätta henne?

Eller så gör hon det, psykopatbeteende brukar gå hand i hand med politiskt ledarskap nuförtiden. Jag roade mig med att kolla var hon bodde, Malmö, i en stadsdel som låg nära Limhamn, som är det finare området i staden. På hennes gata fanns det ungefär 30 hus. Jag hittade en invandrare, en turk, sedan hade alla andra svenska namn. Riktig lågoddsare att se att så var fallet, tänkte jag för mig själv.

Sverigedemokratiska väljare och jag själv älskar att hata sådant hyckleri, jag klandrar inte dem, fenomenet har nog funnits genom hela mänsklighetens historia, att det finns individer som inte lever som de lär.

Vad vill ledningen i Sverigedemokraterna?

Partiledningen i Sverigedemokraterna vill skapa en gemensam svensk identitet och Jimmie Åkesson nöjer sig med att invandringsnivåerna hålls på dagens nivåer genom invandringsstopp. För att skapa en gemensam ”svensk” nationell och kulturell identitet så krävs det att invandrarna integreras först (de lär sig och accepterar svenska normer) sedan skall de assimileras och det betyder att invandrarna, deras barn och barnbarnen kommer att få en ”svensk” identitet, prata språket, uppföra sig enligt svenska normer, gifta sig med svenskar och rasblanda. De skiljer sig alltså inte särskilt mycket ideologiskt från de andra partierna i den här frågan. Sverigedemokraterna vill endast att invandrarna skall anpassa sig till de svenska normerna i högre grad än de andra riksdagspartierna.

För att den här assimilationen skall lyckas så krävs det att Sverigedemokratiska väljare låter sina döttrar och söner växa upp bland muslimer och invandrare för att uppnå Mattias Karlssons och Jimmie Åkessons mål. Invandrarna klarar som sagt uppenbarligen inte detta själva. Framtiden för era barn och barnbarn är något liknande som Mattias Karlsson har gjort, mycket negativt kan sägas om honom men han lever åtminstone upp till sin retorik om vikten av oljeborrning för att kunna integrera och assimilera människor med invandrarbakgrund in i hans vision av det svenska samhället.

Ni som som arbetar, stödjer och röstar på Sverigedemokraterna kommer alltså behöva bosätta er i Rosengård, Rinkeby, Angered eller andra framtida majoritetsområden med invandrare om ni skall fullfölja den politik som den Sverigedemokratiska ledningen förespråkar. Nu kanske ni tänker ”aldrig i livet, detta kan alla de som röstat på de andra partierna göra!” Det är önskedrömmar vi har redan kommit fram till att sjuklöverns medlemmar och även många gånger röstare är hycklare och samtidigt har de ofta mer kapital än er att flytta till ett mer rasligt vitt homogent område. Garanterat kommer de att skicka över Svarte-Petter till er och ni kommer inte ha samma möjlighet att fly undan.

Oviljan att blanda ihop sig med invandrare hos er Sverigedemokrater, eller också moderater för den delen, kommer att göra er till samma hycklare som ni under åratal anklagat journalister och politiker från sjuklövern att vara. Majoriteten av er komma att fortsätta att stödja och rösta på SD och ni skall veta att jag sätter då er i samma hycklande fack som de avskyvärda journalisterna och politikerna.

Om ni vill sluta upp med hyckleriet och planera för att genomdriva er längtan att bo bland rasligt vita människor, ja då är faktiskt Nordiska motståndsrörelsen ert bästa alternativ. För med handen på hjärtat så har inte AfS den politiska ambitionen att särskilja sig särskilt mycket från SD på det här området, de vill i stort sett samma sak, bara att antalet invandrare som skall integreras och assimileras skall vara på en mindre nivå.