HOMOLOBBYN. På Sveriges första HBTQ-folkhögskola utanför Tranås ges en ettårig normkritisk kurs med internatboende som efter examen ger den viktiga kompetensen ”Att vara den du är!”

Skärmdump Facebook.

Trehörna folkhögskola utanför Tranås profilerar sig sedan 2017 som en HBTQ-skola. På sin hemsida presenterar skolan sig med orden:

Trehörna Folkhögskola vill bygga upp en organiserad folkbildningsverksamhet med fokus på den feministiska kampen, HBTQ-perspektivet inom jämlikhetskampen och intersektionalitet som paraply för att synliggöra skillnader mellan kamper som förs av marginaliserade grupper.

Med detta syfte erbjuder skolan en ettårig utbildning för HBTQ-personer och feminister på temat: Normkritisk kurs – Att vara den du är! Kursen syftar till att lära eleverna att bryta de inskränkta normerna i mainstreamsamhället och att därigenom hitta verktyg att vara den man är, oavsett om det stör andra.

Hela kursen är uppbyggd med inriktning på normkritik, intersektionalitet och feminism och har tillvalsämnen som Normkritiskt Författarskap, Normkritiskt Ledarskap, Scenisk Kör eller Teater.

Lärare på kursen är Peter Frejhagen och Ann-Britt Scherman. De tycker att det är viktigt att ha ett normkritiskt perspektiv också i de allmänna ämnena, såsom matte, samhällskunskap och svenska, där de anser att det svenska skolsystemet låser in människor i mentala mallar.

— Ta till exempel en mattebok. Då är det Sara och Klas som bygger huset och det är inte relevant för ämnets kunskapsutövande. Utan det bygger på en gammal norm och är ganska ointressant och exkluderande. Så vår plan är att vi ska ta befintlig pedagogik, normkritisk granska den, och skapa en ny som istället är normkreativ. Det kan då bli tre personer som bygger huset för att dom istället ska ha en stor familj där, tillsammans, säger Peter.

Folkhögskolans visioner om alternativt boende förverkligas också genom att de studerande erbjuds internatboende på skolan, där ”all koncentration under året går till att utvecklas och gör det enkelt att jobba när man vill på dygnet”. HBTQ-internatet har kök, tv-rum, sittgrupper och studierum, uterum och terasser, lounge, spa med bubbelpool, massagestol, bastu och gym.

Förutom HBTQ-personer och feminister förstärker folkhögskolan sin kulturmarxistiska profil genom att särskilt försöka att nå ut till nyanlända främlingar.

— Vi vill nå personer som behöver lära sig mer om intersektionalitet. Kommer man från till exempel Afghanistan så har man varit med om flera normer som begränsar en. Man har kanske inte ens kunnat komma ut.

Bland Nordfronts läsare finns förmodligen många som mer än gärna skulle vilja hjälpa dessa främlingar från Afghanistan att ”komma ut” i en helt annan bemärkelse.

Källa:
Trehörna HBTQ Folkhögskola (hemsida)


  • Publicerad:
    2019-01-28 12:50