INRIKES Regeringens nya förslag om att dissidenter och systemkritiker inte ska ha laglig rätt att bära vapen får nu skarp kritik från intresseorganisationen Sveriges Vapenägares Förbund.

Nordfront skrev under tisdagen om ett nytt förslag från regeringen gällande vapenägande som presenterades av justitieminister Morgan Johansson (S).

— Nazister, extremister och andra i våldsbejakande miljöer ska inte ha tillgång till vapen överhuvudtaget. De ska naturligtvis inte få göra lumpen. De ska naturligtvis inte få bli poliser. De ska inte få komma i kontakt, helt enkelt, med sådan verksamhet där man kan få tillgång till vapen, dundrade ministern.

Regeringen får nu kritik av Sveriges Vapenägares Förbund, som sedan tidigare är skarpa kritiker av regeringens hetsjakt på vapenägare i Sverige.

”Vilka åsikter får en vapenägare ha, eller vilka åsikter är godkända?”, frågar man sig på förbundets officiella Twitterkonto. ”När SÄPO är inblandad i vapenärenden brukar bevisningen vara hemlig” fortsätter man och frågar sig ifall rättssäkerheten ska baseras på åsikter.

Sveriges Vapenägares förbunds hemsida märks det tydligt att organisationen är en av de främsta kritikerna mot den svenska regimens hantering av jägare och vapenägare.

Man beskriver det som att jägare ”jagas som om de vore terrorister eller kriminella” och att åklagare ”beordrar husrannsakan hos oskyldiga” medan polisen ”använder insatsstyrkan mot laglydiga medborgare”.