KÄRRTORP. Svenskarnas Parti (SvP) fördömde under kvällen ”angreppet” i Kärrtorp, och menar på att det inte uppnått önskvärt resultat.

Det är partiets strateg Daniel Höglund som bland annat listar ett antal punkter som stöd för att händelsen i Kärrtorp var kontraproduktiv (ur partiets ögon). Han skriver om motdemonstrationen som ett ”angrepp” som bland annat resulterat i följande:

  • Deltagarantalet ökade från ett par hundra deltagare till 16 000 personer.
  • Vänsteretablissemanget har fått ett exempel att hänvisa till som ”bevis på att sverigevänner är våldsverkare och motståndare till yttrandefriheten”.
  • Vänsteretablissemanget får återigen lättare att legitimera eller nonchalera våldet mot nationalister med hjälp av myten om att nationalister skulle vara ”en annan sida av samma mynt” som våldsvänstern.
  • Våldsvänstern har släppts in i vänsteretablissemangets värme igen och kan återigen rekrytera bland dem.
  • Tusentals personer som tidigare inte varit intresserade av att engagera sig mot nationalism har tagit steget ut och gjort just det, hur många av dessa som kommer rekryteras till våldsvänstern och hur många nya våldsattentat detta kommer resultera i mot nationalister och deras familjer återstår att se.

Han skriver bland annat:

Angreppet i Kärrtorp förde inte svensk nationalism närmare varken delmål eller slutmål och jag hoppas innerligt att något sådant inte sker igen.

I slutet av sin krönika skriver han:

Låt oss fortsätta på den vägen och låt oss aldrig distraheras av den meningslösa huliganvänstern.

Redan några dagar efter motdemonstrationen i Kärrtorp tog Daniel Höglund avstånd från den, något som han nu gjort på nytt. Även Dan Eriksson, som också ingår i partiets styrelse, har ifrågasatt händelsen.

Källa:
Kärrtorp, politiskt våld och det gamla styrets hyckleri


  • Publicerad:
    2013-12-28 19:40