TIDNINGSDÖDEN. Under gårdagen sände kulturmarxistiska SVT ett så kallat snyftreportage om ”tidningsdöden”.

    S-politiken Fredrik Rönning skulle presentera sina vallöften, men det dök bara upp en journalist -- som valde att inte rapportera om Fredriks löften. Anledningen? De andra journalisterna hade fått sparken tack vare svikande prenumeranter.

S-politiken Fredrik Rönning skulle presentera sina vallöften, men det dök bara upp en endaste och dessutom ointresserad journalist. Anledningen? De andra journalisterna hade fått sparken på grund av svikande prenumeranter.

Inslaget i SVT:s Agenda kan beskrivas som ett snyftreportage till förmån för kulturmarxistiska journalister som fått sparken och den krisande ekonomin för det judisk-liberala medieetablissemanget. Trenden som de kulturmarxistiska tidningarna brottas med anges vara ”färre prenumeranter och annonsörer som sviker”.

I slutet av inslaget medverkade den kontroversielle Thomas Mattsson, chefredaktör på den judiska tidningen Expressen, en tidning som gjort sig känd för att samarbeta med kriminella vänsterextremister i syfte att kartlägga politiskt misshagliga medborgare.

Mattsson menade på presstödet måste reformeras och att svenskar ”måste vara beredda på att betala mer” för något som han kallade för ”kvalitétsmedier”:

Kulturminister Alice Bah Kuhnke måste ta initiativ till en bred diskussion om hur man ska finansiera kvalitétsmedier, public service, de lokala tidningarna som vi ser. Vi betalar 2076 kronor i tv-avgift idag, det är naturligtvis för lite tycker jag. Jag tror att vi måste prova nya lösningar och vara beredda på att betala mer…

Mattson menade på att svenska folkets ska tvingas avlöna Mattson med skattemedel.

Chefredaktören Thomas Mattsson menade på att svenska folket ska tvingas avlöna honom med skattemedel.

Programledaren angav även att Agenda försökt att bjuda in kulturministern Alice Bah, en minister som för några dagar sedan blev hårt angripen av just Expressen. Orsaken till det rasande angreppet från den judiska tidningen var ett uttalande som Bah gjort under en SVT-intervju, där hon menade på att ”det är ju inte politiken som lägger ner tidningar… utan det är ju en marknad”. Uttalandet kan möjligtvis tolkas som att ministern hyser en ovilja till att rädda de krisande tidningarna med hjälp av skattemedel.

I Agenda påstods det även att det är ett ”hot mot demokratin” ifall de judisk-liberala publikationerna tvingas i konkurs på grund av färre prenumeranter.

Inslaget i sin helhet tyder på att public service-kanalen slutit upp i den pågående mediekampanjen som ämnar till att reformera presstödet så att svenska folket tvingas att rädda de privatägda tidningarna med hjälp av skattemedel.

De läsare som vill hjälpa till att göra Thomas Mattsson arbetslös fick under gårdagen möjlighet att teckna en stödprenumeration på Nordfront.

Se avsnittet här (inslaget tar sin början vid 13:45.):

landsbygd_i_medieskugga


  • Publicerad:
    2014-10-27 12:09