MEDIA. Smålandsposten kritiserar i en ledarartikel SVT för att driva politisk agenda på nyhetsplats trots att public service-media ska vara politiskt neutral.

Blanche Jarn.

Blanche Jarn.

Det är Blanche Jarn som i en artikel med rubriken ”SVT ute på tunn is” hårt angriper SVT för att sprida politisk propaganda och presentera det som ”nyheter”. Jarn beskriver ett fall där SVT publicerat en ”nyhet” med rubriken ”Jag köper inte era argument”. Artikeln var skriven av Helena Zachariasson och handlade om par som väljer att dela ojämnt på föräldraledigheten istället för att ta ut exakt lika många dagar vardera.

Jarn skriver att ”Zachariasson reducerar föraktfullt dem som väljer att dela ojämnt på föräldraledigheten till vanmäktiga offer för normer och strukturer”, vilket Jarn menar ”är ett kristallklart vänsterpolitiskt ställningstagande” som omyndigförklarar vuxna människor och förnekar det fria valet. Jarn drar följande slutsatser av att SVT inte insåg sitt misstag och flyttade bort artikeln från nyhetssektionen:

SVT är med andra ord inte bara nonchalant inför sitt uppdrag. Dess medarbetare verkar sakna förmågan att skilja åsikter från fakta. Hur är det möjligt? […]

Ett svar är att skrämmande många journalister lever och verkar i en åsiktsbubbla. Fenomenet beskrevs kanske bäst av Paolo Roberto när han intervjuades av Hanna Fahl i P3 2008, och den senare blev förskräckt över att han inte är feminist.

Jarn avslutar sin artikel med följande ord:

Givetvis är det lockande lätt att behandla åsikter man själv håller med om som fakta. Precis som fakta är de ju byggstenar i ens världsbild. Men när man arbetar som journalist har man en skyldighet att skilja de båda åt. Särskilt när man jobbar på ett stort och inflytelserikt medieföretag. Särskilt när medieföretaget i fråga finansieras med licenspengar, som varje TV-innehavare är tvungen att betala oavsett hur lite han eller hon tycker om SVT.

Vad public service inte verkar förstå är att dess trovärdighet som opartiskt medium håller på att smälta bort. Om inte SVT börjar leva upp till sin egen standard om opartiskhet och saklighet har det snart inget existensberättigande över huvud taget.

Källa:
SVT är ute på tunn is


  • Publicerad:
    2016-01-03 07:00