MEDIA. Katerina Magasin bloggar om att SVT sedan en tid inte ens bemödar sig om att dölja sin politiska färg. Att kalla deras rapportering för public service är således gravt missvisande, anser bloggens skribent, författaren Katerina Janouch. Men SVT:s internetsidor faller inte under public servicekraven. Därför utnyttjar SVT sin position som public serviceleverantör för att sprida politisk propaganda på internet.

”Ett folk. Ett parti.” Skärmdump

Katerina Janouch bloggar om den uppmärksammade och censurerade dokumentären som behandlar Socialdemokraternas politiska historia, inklusive deras nationalsocialistiska influenser. Regeringen har lovat att ta krafttag mot spridning av dissidentinformation på nätet. Därför är det flera kommentatorer som gör bedömningen att censuren av Sverigedemokraternas dokumentärfilm ”Ett folk, ett parti”, är ett direkt resultat av regeringens censuriver.

Nationalekonomen Tino Sanandaji sriver i ett uppmärksammat inlägg på Facebook:

Alla som ser några minuter märker hursomhelst att den är explosiv då det har grävt fram många citat få känner till. Medan S valfilm på Youtube har ca 6,000 visningar fick SD-filmen fick nära 200,000 på några timmar…tills det stängdes ned av Youtube! Det går inte att försvara detta med att Youtube är ett privat företag och att bara statlig ingripande utgör censur. Staten har lagt sig i genom att ett tag sen kalla in Youtube till ett möte och hota de att ta ned material. Morgan Johansson lät som en scen ur Gudfadern:

’I ett första skede vill jag se en dialog och en självsanering. Det är ju så vi har löst det för de traditionella medierna, men om det inte går är jag inte främmande för att gå fram med lagstiftning, antingen på nationell nivå eller på EU-nivå’, säger justitieminister Morgan Johansson”.

Katerina Janouch kritiserar SVT för att ha lämnat sin public service-roll. Hon rapporterar att historikern och SVT:s skribent Jens Ljunggren kallar dokumentärfilmen för ”försåtlig propaganda”, fast den beskriver sanningar om Socialdemokraternas politiska historia. Hon påpekar att Ljunggren underkänner dokumentären. ”Det är inte en dokumentär, det här är propaganda”, skriver Ljunggren. Janouch skriver att ”SD-tidningen Samtiden presenterar filmen som en dokumentär, men att när historieprofessor Jens Ljunggren ser filmen är hans första reflektion att det här tydligt handlar om propaganda”.

Janouch skriver på sin blogg attSVT bemödar sig sedan en tid inte längre om att dölja sin politiska färg. Att kalla deras rapportering för public service är således gravt missvisande. Högst troligen anser de sig själva vara en del av arbetarrörelsens kamp numera, måna om att Sverige även i fortsättningen vanstyrs av en maktmissbrukande rödgrön elit”.

På grund av den censur som har drabbat denna seriösa dokumentärfilm och SVT:s tendentiösa recension av den, undrar Janouch retoriskt ”om man verkligen kan vara en opartisk kommentator om man inte är objektiv. Och varför representeras inte mångfalden i denna fråga, när SVT har det som sin uppgift?

SVT:s opartiskhet gäller inte artiklar
Svaret på frågorna är att SVT inte har den uppgiften på sina internetsidor. Kraven på objektiv public service gäller bara utsänt etermaterial via de reguljära mark-tv-kanalerna. Detsamma gäller för statliga Sveriges Radio. På internetsidorna har SVT inget public servicekrav, utan kan därför bedriva politisk propaganda utan att bryta mot reglerna om opartiskhet som gäller för etersänt material.

Problemet med detta, som varken Katerina Janouch eller de flesta andra medborgare förstår, är att SVT därigenom själva, utan att bryta mot regler och förordningar, ohämmat kan, och får lov att sprida försåtlig propaganda som passar den judiska maktens och regeringens agenda. Samtidigt åtnjuter SVT fortfarande ett efterhängset förtroende hos medborgarna från den tid innan SVT etablerade sig på internet. Därför rider SVT på sitt förtroende beträffande opartiskhet, samtidigt som de på internet bedriver opinionsbildning lika oförblommerat som Bonnierkoncernen gör.

Å ena sidan är det bra att SVT på sätt som dessa avslöjar sin politiska agenda. Å andra sidan är det av vikt att folket inser att SVT aldrig är opartiskt, utan döljer sin agenda i sin public service-verksamhet på ett sätt så att propagandan ska nå fram till folket utan att SVT fälls i den egna Radionämnden. Det betyder också att SVT är fiende till de medborgare som vill ha en annan politisk ordning än den som SVT proklamerar.

Källor:
SVT:s “kritiker” av SD:s film är anhängare av socialdemokratins metoder 
Historiker: Det här är försåtlig propaganda


  • Publicerad:
    2018-08-05 17:20