INRIKES Under gårdagskvällen uppstod tekniska problem på Swedbank, vilket resulterat i att kunder visats felaktiga saldon och inte kunnat betala räkningar.

Swedbank är sedan igår drabbat av tekniska problem. Många av bankens kunder har visats felaktiga saldon, medan andra inte kunnat genomföra betalningar och överföringar.

Problemen ska ha orsakats av en uppdatering av bankens system, något man nu arbetar med att lösa. När det hela ska vara klart vet man dock inte.

Kunder som lidit ekonomisk skada av Swedbanks IT-haveri uppmanas kontakta banken.