ARBETE Medan det i väst framgångsrikt experimenteras med fyra-dagars-vecka, vill regeringen i landet med världens lägsta födslotal och en av de högsta självmordssifforna i världen höja taket för veckoarbetstiden från 52 timmar till 69.

Sydkoreas konservativa regering har föreslagit en höjning av den lagstadgat maximala veckoarbetstiden i landet från redan höga 52 till osannolika 69, vilket har utlöst motreaktioner såväl från den politiska oppositionen som från stora grupper löntagare, vilka fruktar att förändringen ”skulle förvrida balansen mellan arbete och privatliv totalt” – i ett land redan känt för sin utbredda arbetsnarkomani. Sydkoreaner sliter redan mer än många av sina utländska motsvarigheter. De arbetar i genomsnitt 1 915 timmar om året, jämfört med 1 791 timmar för amerikaner och 1 490 timmar för fransmännen, som har 35 timmars arbetsvecka, enligt siffror från OECD, som ger genomsnittet 1 716 timmar för organisationens 38 medlemsländer.

Ökad skiktning i samhället

Den sydkoreanska regeringens aktuella förslag om en förlängning av arbetstiden presenteras i kölvattnet av framgångsrika försök i motsatt riktning. Framgångsrika test med fyra-dagars-vecka har gjorts i bland annat Storbritannien och Kalifornien. Förslaget har väckt motreaktioner från arbetare och fackföreningar, vilka fruktar att det kommer att ge arbetsgivare laglig grund att kräva sina anställda på omänskliga arbetspass under hektiska perioder. Vidare befarar man att gruppen arbetslösa kommer att växa i takt med tillväxten av gruppen överarbetande anställda med försämrad hälsa.

I ett försök att påverka den allmänna opinionen framhåller president Yoon Suk-yeols administration att vissa arbetare i slutändan kommer få mer fritid under de föreslagna reglerna, eftersom regeringen samtidigt avser införa ett tak för antalet arbetstimmar per månad, kvartal eller år. Det skulle också finnas restriktioner mot arbete i mer än tre 60-plus-timmarsveckor i rad. Detta innebär, betonade arbetsminister Lee Jung-sik nyligen vid en presskonferens, att fyra dagars arbetsveckor faktiskt är en möjlighet. Han påpekade också att de anställda själva ska få välja hur länge och när de ska arbeta. Men kritiker invänder att regeringens förslag bortser från pendling samt sms och e-postmeddelanden efter jobbet.

Ännu fler självmord och än lägre födslotal

Advokatgruppen Minbyun, som har nära band till oppositionen, invänder att regeringen i sitt förslag förbiser det faktum att arbetsrelaterade skador och dödsfall ”tenderar att öka när arbetsveckan inte är begränsad till under 52 timmar”. Långa arbetstimmar har vidare i en rad studier angetts som en viktig orsak till att Sydkoreas fertilitetstal är världens lägsta, med siffran 0,78, medan självmordsfrekvensen är en av världens högsta med 24,1 per 100 000 invånare, enligt OECD:s statistik. Världshälsoorganisationen har kopplat långa arbetstider till ökad risk för stroke och hjärtsjukdomar. ”Att arbeta 55 timmar eller mer per vecka är en allvarlig hälsorisksade Maria Neira, chef för Avdelningen för miljö, klimatförändringar och hälsa 2021.

Den sydkoreanska regeringen avser lägga fram sitt förslag till parlamentet för godkännande i juli, enligt den semiofficiella Yonhap News Agency. Men det demokratiska partiet har parlamentarisk majoritet – vilket innebär att de kan blockera det.