AKTIVISM. Aktivister från Rede 3 i den danska grenen av Nordiska motståndsrörelsen hade förra veckan en symbolisk aktivitet i hjärtat av Ålborg.

Aktivister genomförde 27 juli en dramatisk aktivitet nära Jomfru Ane gade i Ålborg, Danmark, som tjänade till att visuellt skildra det pågående folkmordet på det vita nordiska folket.

Kamraterna satte upp affischer med texten: ”Här förblödde den vita rasen som ett offer för massmigration och mångkulturalism”. Affischerna omgav en med krita på marken ritad kontur av en kropp.

Platsen för verksamheten badade i teaterblod, och motståndsrörelsens säkerhetsband var bundet runt ”brottsplatsen”.

Idag är den moderna världens antivita propaganda allestädes närvarande. Som folk har vi utsatts för kulturell marxism i generationer, vilket har påverkat vår förståelse av världen på ett dåligt sätt och försvagat vår rasmedvetenhet till den punkt där många vita danskar accepterar och tolererar massinvandring av inkräktare till vårt territorium – en invasion som så småningom kommer att innebära fullständig utrotning av vita familjer och i slutändan den vita rasens utplåning.

Det vita europeiska folket får inte gå under, och massinvandringen får därför inte bara bromsas eller pausas – den måste stoppas fullständigt, och alla rasfrämlingar i Norden måste repatrieras.

Nordiska motståndsrörelsen kräver åtgärder mot de ansvariga för det planerade folkmordet på vita människor, samt mot den antivita kampanj som bedrivs inom tv, film, tidningar, tidskrifter, utbildningsmaterial och i alla statliga institutioner.

Hör juden Barbara Spectre förklara vem hon anser ligga bakom det mångkulturella Europa:

Foton från aktionen:

Ursprungligen publicerad på
Nordic Resistance Movement


  • Publicerad:
    2020-08-08 15:20