MÅNGKULTUREN Syriern Damir Al-Ali får 840 000 kronor i skadestånd av skattebetalarna. Detta efter att han har kidnappat och våldtagit en kvinna under vapenhot.

År 2017 dömdes syriern Damir Al-Ali till fyra och ett halvt års fängelse för att ha kidnappat en kvinna i 17 timmar och våldtagit henne under vapenhot.

Det var under våren 2017 som Al-Ali och hans bror, Mohammad Al-Ali beslutade sig för att låsa in en kvinna i en källare och tvingade henne att klä av sig naken.

De kommande timmarna ägnade sig syrierna åt att spruta kallt vatten på kvinnan, hota henne med en kniv och vad som liknade en pistol, samt binda fast hennes armar och ben.

Därefter bjöd de in sina kompisar för att grovt våldta kvinnan i flera timmar.

Utdrag ur dom
Utdrag ur Tingsrättens dom.

Tingsrätten dömde honom till fängelse i tre år och tre månader för sammanlagt två fall av grov våldtäkt, människorov, utpressning, stöld och olovlig körning.

Al-Ali överklagade domen till hovrätten, där han hävdade att han var yngre än 18 år vid brottstillfället. Där pekade han på ett födelsebevis från Syrien, som gjorde gällande att så var fallet.

Hovrätten ansåg att dokumentet hade ett för lågt bevisvärde och att straffet skulle skärpas till fyra och ett halvt års fängelse, samt utvisning.

Utdrag ur hovrättens dom.
Utdrag ur Hovrättens dom

Nu uppmärksammas fallet igen, då högsta domstolen har beviljat syriern resning. Det beslutades att våldtäktsmannen skulle tilldelas 840 000 kronor i skadestånd, eftersom man inte kunde säkerställa att han hade fyllt 18 år när han begick brotten.

Högsta domstolen lägger större vikt vid Al-Alis födelsebevis, och bedömer att han kan ha varit 16 år när han kidnappade och våldtog kvinnan.

Utdrag från högsta domstolens dom.
Utdrag från HD:s dom.

På grund av att våldtäktsmannen verkar ha varit 16 vid tillfället så sänks straffet till två års fängelse, följt av utvisning. Men eftersom Al-Ali suttit häktad under tiden han överklagade hovrättens dom begärde han dessutom skadestånd för detta.

Han beskriver vistelsen på häktet som ”påfrestande såväl fysiskt som psykiskt”

Justitiekanslern bedömer att våldtäktsmannen har fått utstå ett sådant lidande under tiden han satt häktad, att skattebetalarna ska ge honom 840 000 kronor i skadestånd.

Den ”stackars” syriern har nu fått pengarna insatta på sitt bankkonto.