USA. En ny film är under produktion i USA. Filmen är starkt systemkritisk och skildrar en andra amerikansk revolution.

Gray State är en ny film som håller på att produceras i USA. Filmen är starkt kritisk mot det nuvarande systemet och handlar om hur den federala regeringen påbörjar ett systematiskt övertagande av samhällets alla funktioner i syfte att skapa en ny världsordning (”New World Order” på engelska). Amerikanska gerillaförband bildas vilka kämpar mot den nya världsordningen, vilket leder till att ett frihetskrig som beskrivs som den andra amerikanska revolutionen inleds.

På filmens hemsida står bland annat följande om handlingen i Gray State:

Världen plågas av krig, naturkatastrofer och ekonomisk kollaps medan amerikanarna fortsätter att dränka sig själva i illusioner om säkerhet och immunitet. Medan individuella rättigheter säljs i byte mot säkerhet påbörjar den federala regeringen, svullen av oinskränkt makt, ett systematiskt övertagande av friheten i syfte att få till stånd en ny världsordning.

Filmen är ett oberoende projekt utanför Hollywood och produktionen av filmen finansieras genom frivilliga donationer. Gray State tänktes ut i november år 2010 av David Crowley och Danny Mason.

Källa:
Gray State


  • Publicerad:
    2014-11-03 23:50