NORDEN Tågolyckan vid 15-tiden på söndagseftermiddagen bedöms i väntan på haveriutredarnas ankomst på måndagen ha inträffat utan personskador men med omfattande rälsskador.

Efter en tågurspårning i Narvik, Norge på söndagseftermiddagen står enligt LKAB loket och 38 fullastade vagnar kvar på spåret, medan 30 vagnar antingen helt vält eller på annat sätt bringats ur sin position. Haveriutredare tros kunna finnas på plats först på måndag förmiddag, uppger gruvbolaget. Samtliga vagnar var innan urspårningen lastade med runt 100 ton malm, så tågets last uppgick till 6800 ton.

Inga personskador, omfattande skador på räls

Medan olyckan ska ha inträffat utan personskador, beskriver vittnen skadorna på rälsen som avsevärda.

— Vi har orsak att tro att det är omfattande skador på spåren och spåranläggningen. Vi står inför ett omfattande arbete att röja upp efter urspårningen, säger Harry Korslund, presstalesman på det statliga norska järnvägsbolaget Bane Nor till norska TV2.

Olyckan ägde rum på Ofotbanen – norska delen av Malmbanan – vid 15-tiden på söndagen. Malmbanan nyttjas av LKAB för transport av järnmalm från Kiruna till hamnarna i Luleå och Narvik. Cirka tio sådana fullastade tåg per dygn trafikerar denna rutt. Från gruvjättens håll vill man ännu inte spekulera, varken i orsakerna till urspårningen eller i hur många tåg som man nu kommer behöva ställa in.

Har hänt förut

I november 2020 orsakade en sprickbildning i rälsen en malmtågs-urspårning i närheten av Gällivare, Lappland. Transporterna fick ställas in en vecka. Gruvbolaget beräknade då att man under den veckan förlorade 14 miljoner kronor per dygn.