Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

95 procent av äldreförsörjningsstödet går till utlandsfödda

MÅNGKULTUREN. Enligt en undersökning gjord av Rebecca Weidmo Uvell går nu nästan alla pengar från äldreförsörjningsstödet till utlandsfödda åldringar.