Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

“Hen” kommer till Karlstad

GENUS. Socialdemokraterna i Karlstad vill i en motion att ordet ”hen” ska användas istället för ”han och hon” i dokument. Paralleller dras till du-reformen som infördes på 60-talet.