Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

FILM: Varför vi behöver PK

NATIONALISM. Den amerikanske nationalisten Angelo John Gage förklarar i en kort och ironisk film varför vi behöver politisk korrekthet och andra samhällsfenomen.