Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Annika Söder besöker Palestina men får nobben av Israel

UTRIKES. Kabinettssekreterare Annika Söder har varit på besök i Palestina och tänkte samtidigt även besöka Israel men hon nekades med hänvisning till kalenderskäl.