Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Frihet åt Nordens arbetare!

KOMMENTAR. Nordfronts kampredaktör Sebastian Elofsson bemöter här lögnpressens hets om demonstrationsförbud i Falun och uppmanar alla nordiska arbetare att marschera i Motståndsrörelsens led den första maj för frihet och bröd.