Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Olycksfall bakom de flesta eldhärjade asylboendena

MASSINVANDRING. Den vanligaste orsaken till bränder på asylboenden är olyckshändelser, som exempelvis att invandrarna själva bränner mat som tar eld. Endast elva procent av bränderna de senaste åren har varit anlagda, enligt en undersökning från MSB.