Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Storbritannien vill samarbeta med Danmark om asylcenter i Afrika

FOLKUTBYTET. Storbritanniens inrikesminister vill se att hans land och Danmark tillsammans planerar och uppför ett asylcenter i landet Rwanda.

Dessa länder får flest förstagångsansökningar om asyl i EU

FOLKUTBYTET. Eurostat levererar statistik över asylinvasionen av Europa: Medan Cypern får flest förstagångsansökningar i EU relativt landets folkmängd, får Grekland flest sådana ansökningar i absoluta tal.

Regeringen vill ändra lagen för att tvinga kommuner ta emot asylsökande

INRIKES. Från och med i år begränsades asylsökandes rätt till ersättning om de valde att bosätta sig i ett problemområde. Elva kommuner valde att utropa hela kommunen som ett problemområde för att slippa ta emot fler migranter. Nu vill regeringen ändra i lagen så att ingen kommun ska komma undan.

Migrationsöverdomstolen öppnar dammluckorna för anhöriginvandring

FOLKUTBYTET. Migrationsöverdomstolen slår fast i en vägledande dom att de hårdare reglerna om familjeåterförening i den tillfälliga asyllagen strider mot Europakonventionen och Barnkonventionen.

Uppåt 15 rasfrämlingar gruppvåldtog ung tyska i Freiburg

MÅNGKULTUREN. Staden Freiburg i Tyskland är återigen i fokus efter en rad extrema våldsincidenter och uppges nu befinna sig ”i chock” efter en med västerländska mått extrem gruppvåldtäkt på en 18-årig tyska.

Stort asylbedrägeri uppdagat i Danmark

DANMARK. Ett stort antal asylsökande ljög om att de var statslösa från Kuwait men sedan det uppdagades har de nu fått avslag på sina asylansökningar i Danmark.

Japan ger avslag till mer än 99 procent av asylsökare

UTRIKES. Japan gav avslag till mer än 99 procent av de personer som sökte asyl i landet under förra året. Totalt fick 28 personer asyl i landet under 2016.

Östeuropéer skeptiska till massinvandring

UTRIKES. En ny opinionsundersökning från Gallup visar att en majoritet av befolkningen i de flesta östeuropeiska länder motsätter sig utomeuropeisk invandring. Störst motstånd mot invandring finns i Ungern och Makedonien.

Asylsystemet i EU kan kollapsa inom tio dagar

SAMHÄLLSKOLLAPSEN. Om tio dagar riskerar asylsystemet i EU att kollapsa uppger en grekisk EU-kommissionär med ansvar för migrationsfrågor. Om inte konkreta förslag på hur man ska minska invällandet till EU tas fram innan toppmötet med Turkiet den sjunde mars så väntar en ”totalkollaps”.

“Flyktingkvarter” på Östermalm?

FRÄMLINGSINVASIONEN. Cirka 4 000 nödbostäder ska byggas till främlingar i Stockholms stad. Nu kan ett av de så kallade ”flyktingkvarteren” byggas på Östermalm.

Norge vill stoppa asylsökare från Afghanistan att ta sig till landet

NORGE. Den norska regeringen satsar nu på annonser i Afghanistan som ska avskräcka asylsökare från landet att ta sig till Norge.

Storbritannien vill stoppa asylanter från att ta sig in i kanaltunnel

UTRIKES. Storbritannien vill nu skärpa säkerheten kring kanaltunneln mellan England och Frankrike då tusentals asylinvandrare har försökt ta sig in i tunneln under de senaste dagarna.

Dansk folkeparti: “Skicka invandrarna utomlands”

NORDEN. Dansk folkeparti blickar nu mot Österrike för att slippa ha asylsökande i Danmark, Österrike skickar nämligen sina asylsökande utomlands.

Migrationsverket har varnat Säpo om 130 farliga invandrare

SVERIGE. Migrationsverket rapporterar alltfler asylsökare till Säpo då myndigheten misstänker att asylsökarna kan hota Sveriges säkerhet. Många av dessa asylsökare har tidigare begått krigsbrott och terrordåd och i många fall kan de inte utvisas då de riskerar dödsstraff i sitt hemland.