Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Hög musik ledde till slagsmål på asylboende

VÄSTERNORRLAND. Bråk utbröt på ett asylboende i Härnösand efter att en av främlingarna spelat hög musik.