Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Trudeau försöker driva igenom vapenförbud i Kanada

”Jag ska förbjuda köp, försäljning, vidarebefordran och import” Handeldvapen förklaras inte passa in i landet.

Sköt säkert varningsskott vid larm – alla hans jaktvapen förverkades

Skottet var hundra procent kontrollerat Polisen: ”Inget nödvärn förelåg”.

Regeringens förslag på ny vapenlag sågas

AVVÄPNING. Det förslag på en svensk version av EU:s direktiv för vapeninnehav, som inrikesministern nu har presenterat, avfärdas av samtliga andra rikspartier utom moderaterna – som ännu ej tagit ställning.

Vapen omhändertogs på grund av partitillhörighet – kvinna får prövningstillstånd av HFD

INRIKES. I början av juli beviljades en kvinna prövningstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen. Bakgrunden är att polisen konfiskerat kvinnans jaktvapen på grund av tidigare partitillhörighet.

Polisen utreder 79-åring för vapenbrott – han glömde förnya licensen på ljuddämpare

INRIKES. När den 79-årige Sören Sundqvist, kommunjägare i Ockelbo kommun, glömde att förnya licensen på en av sina ljuddämpare, agerade polisen direkt och startade en utredning om olaga vapeninnehav.

Polisen avslår vapenlicenser på ej existerande EU-lagar

VAPEN. Polismyndigheten verkar nu, åtminstone i vissa fall, ha slutat följa existerande svensk vapenlagstiftning för att istället fatta beslut utifrån ännu ej antagna lagförslag från EU.

Även kulturarvet hotas av EU:s nya vapendirektiv

DEBATT. EU-kommissionen har föreslagit att göra stora åtstramningar i vapenlagstiftningen. Det skadar inte bara jägare och sportskyttar utan även vårt kulturarvet menar kritiker.

Regeringen vill ha en ny vapenamnesti

INRIKES. Regeringen vill nu se en ny vapenamnesti för att kunna tömma Sverige på ytterligare oregistrerade vapen som ligger och samlar damm i garderober.