Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Överviktiga barn ett ökande problem i Storbritannien

HÄLSA. Barn som klassas som mycket överviktiga har dubblerats på bara ett år i Storbritannien. Problemet med fetma kommer att överbelasta sjukvården menar man.