Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Blåsvarta rörelsen har snart samlat in hälften av namnen som krävs för att bilda parti

FINLAND. En ny nationalistisk rörelse i Finland håller på att samla in stödförklaringar för att kunna registreras som ett politiskt parti och få ställa upp i val.