Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

FN till Norge: Ge asylanter gratis könsbyten!

GLOBAL KULTURMARXISM. FN vill återigen öka graden av kulturmarxism i Norge genom att få landet att betala dyra könsbytesoperationer för asylsökande.