Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Konungen Erik den Heliges ben analyserade

HISTORIA. I april 2014 öppnades Erik den heliges skrin i Uppsala Domkyrka. Den 16 mars kommer representanter från Svenska kyrkan och Uppsala Universitet att berätta om projektet och vilka resultat som analysen givit.