Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Regeringen beordrar ny folkräkning

Har tappa kontroll över hur många som bor i Sverige Myndigheter får i uppdrag att ange illegala invandrare.

Kräver ny folkräkning – för att kunna erbjuda illegala invandrare bättre boende

FOLKUTBYTET. Idag medger de flesta riksdagspartierna att myndigheterna inte vet vilka som vistas i landet. Man kräver en ny folkräkning. Men de motiv man anger för detta krav har förändrats.