Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Revolutionen börjar med DIG!

IDEOLOGI. Haakon Forwald skriver i denna artikel om vikten av att vi som rörelse och som individer inte gräver ned oss i negativitet. Ska vi som folk åter igen resa oss, så måste vi ta kontrollen över våra liv och återta våra själar, anser Forwald.