Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Friskola riskerar stort vite efter omfattande brister

Stora problem med undervisningen och betygsättningen ”Eleverna hade inte lektioner på flera veckor”.