Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Försvunnen kontinent upptäckt – ligger under södra Europa

GEOLOGI. En försvunnen kontinent som till största delen ligger under södra Europa har upptäckts av forskare.

Ovanligt välbevarade fynd från jägarstenåldern kartläggs Skåne

ARKEOLOGI. En grupp forskare från Lunds universitet kartlägger just nu en lagunmiljö utanför kusten i skånska Österlen där man bland annat har hittat ovanligt välbevarade fynd från jägarstenåldern.