Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Frankrike förbjuder hemskolning

FRANKRIKE. I ett radikalt lagförslag från Frankrikes president Emmanuel Macron, föreslår han att man ska förbjuda hemskolning. Dessutom tycker han att franska invånare ska behöva gå i kommunal skola från och med 3 års ålder.

Svensk familj riskerar vite för att de hemskolar sina barn

FÄRJESTADEN. En mor och far i Färjestaden på Öland hade tidigare givits tillåtelse att hemskola sina barn. 2011  kom dock en lagändring som förbjuder hemskolning och då startade en utdragen rättsprocess mot familjen som valt att ändå fortsätta med hemundervisning.