Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Socialstyrelsen presenterar: ”Information till dig som tänker skaffa barn med din kusin”

ABSURDISTAN. Att alltfler människor i Sverige gifter sig inom familjen. Alla medicinska risker det medför har fått Socialstyrelsen att agera genom ännu en informationskampanj liknande broschyren ”Till dig som är gift med ett barn”.

Viss risk för inavel vid spermadonation

SVERIGE. Risken för inavel vid spermadonation anses idag vara rätt så liten men en professor vid Linköpings universitet anser att det behövs ”tydligare lagar” för att minska risken för inavel i framtiden.